Nasze praktyki CSR

CSR to skrót od angielskiego „corporate social responsibility”, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu (więcej w zakładce Strefa wiedzy w artykule o CSR).

W naszej firmie postanowiliśmy kierować się tą nową strategią, ponieważ ważne dla nas są nie tylko własne interesy biznesowe, ale także uwzględnianie w naszych działaniach dobra naszych klientów, pracowników, społeczeństwa oraz środowiska, w którym żyjemy i pracujemy.

Pragniemy przez nasze działania kształtować świadomość społeczną innych przedsiębiorców oraz społeczności, z którymi mamy kontakt. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi podmiotami w duchu CSR, także z naszymi konkurentami w biznesie.

W naszej firmie strategia prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie opiera się przede wszystkim na:

  • stosowaniu takich praktyk i działań biznesowych, aby równocześnie ze zwiększaniem zysków i rozwojem naszej firmy prowadzone były także działania przynoszące korzyści dla społeczeństwa np. współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, inicjatywami podnoszącymi odpowiedzialność społeczną;
  • takim planowaniu wdrożeń, aby były one zintegrowane w szerszą strategię biznesową, a nie były tylko działaniami jednorazowymi, stąd nasze długofalowe zaangażowanie w niektóre przedsięwzięcia i dobre praktyki;
  • informowaniu przez formalne lub nieformalne kanały komunikacji o podjętych działaniach prospołecznych, aby objąć takimi działaniami możliwie dużą liczbę zainteresowanych;
  • ciągłym i dynamicznym procesie wprowadzania ustalonych praktyk odpowiedzialnego biznesu.